คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการและประมูลโครงการ Art For Art Show ดาวค้างฟ้า 2024

วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 เวลา 16.00 น. นางสาวสมพร พานทอง ผู้อำนวยการศูนย์หอศิลป์ ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการและประมูลโครงการ Art For Art Show ดาวค้างฟ้า 2024 โดยมีผลงานของศิลปินดาวค้างฟ้าแห่งวงการศิลปะ อาทิ ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, วสันต์ สิทธิเขตต์, ประสงค์ ลือเมือง, ประทีป คชบัว, เริงศักดิ์ บุณยวาณิชย์กุล, ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, ธงชัย ศรีสุขประเสริฐ, ธีระวัฒน์ คะนะมะ, อรรถสิทธิ์ อนิวรรตน์ชน, ทรงเดช ทิพย์ทอง,พรชัย ใจมา , เสงี่ยม ยารังษี, สุวิทย์ ใจป้อม , อรรถสิทธิ์ ปกป้อง, ตะวัน วัตุยา, ชัชวาล รอดคลองตัน, จักรี คงแก้ว, ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร, ชฤต ภู่ศิริ, มานิตย์ ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยกิจกรรมเสวนา โดยจินตหรา สุขพัฒน์ ดาวค้างฟ้าแห่งวงการบันเทิงที่การโคจรมาพบกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า curator โดย โยทะกา จุลโลบล ณ ศาลาสุทธิสิริโสภา

ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานจะนำไปต่อยอดสื่อศิลปะให้คงอยู่คู่วงการศิลปะและสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาศิลปะที่มีความตั้งใจเป็นศิลปินในอนาคตในโครงการช่างเถอะ

แชร์