คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ“ ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น.นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ กระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่อและสิ่งเหนือธรรมชาติ“ โดยมี นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมภายในงานได้มีการเสวนาเรื่อง “อาเซียนลี้ลับ : ความเชื่ออาเซี่ยน” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตสาขาณาฏกรรม ดร.สุรัตน์ จงดา ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ นายนิเวศ แววสมณะ ครูช่างศิลป์หัตถกรรม ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ทั้งนี้สามารถเข้าชมนิทรรศการฯได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แชร์