พิธีเปิดนิทรรศการ “WHAT A WONDERFUL WORLD “ ของสองศิลปินร่วมสมัย

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น.
นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
“WHAT A WONDERFUL WORLD “ ของสองศิลปินร่วมสมัยประกอบด้วย นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณพงศ์เดช ไชยคุตร และ นิทรรศการศิลปะการจัดวางของศาสตราจารย์เกียรติคุณ รสลิน กาสต์ โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้าราชการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขกผู้มีเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ ศิลปิน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมในพิธี ณ ห้องโถง ชั้น 1 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

ในนิทรรศการนี้มีผลงานภาพพิมพ์ จำนวน 150 ชิ้น กล่าวถึงเรื่องราว สังคมไทย สังคมโลก ยุคปัจจุบัน เสมือน “ชีวิต” ของ “โลกมนุษย์” ที่ “เดินทางไกล” และ ยังหาเส้นทางที่ “สิ้นสุด” ไม่พบ “ชะตากรรม” ของ “สังคม” เปรียบเช่นเดียวกับ “ชะตากรรมของมนุษย์” “ความตาย” เป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตมนุษย์ แต่ “ทางไกล” ของ “โลก” “ยังไม่สิ้นสุด” นิทรรศนี้สามารถเข้าชมได้ระหว่างวันที่
4 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 พื้นที่ชั้น 1 #หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน 10.00 – 19.00 น. (เว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แชร์