คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดนิทรรศการ 88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ

วันที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00 น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ดร. กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) พ.ศ. 2540 คุณธีรนุช หอมทอง ทายาท ครอบครัวเอมเจริญ รศ.ดร.พีระพงษ์ กุลพิศาล อาจารย์เชิด สันดุษิต อาจารย์ชัยวัฒน์ วรรณานนท์ ศิลปิน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ทั้งนี้นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กล่าวต้อนรับแขกผู้เกียรติที่มาร่วมในพิธีเปิดนิทรรศการ 88 ปี ชาตกาล ประเทือง เอมเจริญ ซึ่งอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ. 2548 ผู้ศึกษาศิลปะด้วยตนเองด้วยความมุ่งมั่น สร้างสรรค์งานศิลปะในรูปแบบเฉพาะตนอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 40 ปี

โดยนิทรรศการนี้ได้รวบรวมผลงานของศิลปินแห่งชาติรวม 5 ท่าน ได้แก่ ดร. กมล ทัศนาญชลี ดร. ถวัลย์ ดัชนี ศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัด พงษ์ดำ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน และอาจารย์ช่วง มูลพินิจ มีผลงานกว่า 100 ชิ้น เพื่อร่วมรำลึกถึงอาจารย์ประเทือง เอมเจริญ บุคคลผู้ทรงคุณค่าของวงการศิลปะของประเทศ และถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปะให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ถึงคุณค่าของงานศิลปะทั้งมิติทางสังคมและเชิงประวัติศาสตร์ เป็นแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและศิลปินรุ่นใหม่สร้างสรรค์และพัฒนางานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการศิลปะร่วมสมัยต่อไป

ทั้งนี้สามารถชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2567 ณ พื้นที่นิทรรศการ ชั้น 1 และ 2 หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ ทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์ (ยกเว้นวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่เวลา 10.00 – 19.00 น.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ