พิธีเปิดนิทรรศการ PAUSE (a reflection on disarray)

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๓๐ น. ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการ PAUSE (a reflection on disarray) เป็นนิทรรศการที่แสดงคู่เป็นครั้งแรกโดยศิลปิน คุณ วศินบุรี สุพานิชวรภาชน์ และ คุณ อุดม อุดมศรีอนันท์ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

แชร์