คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม the one

วันอังคาร ที่ 16 มีนาคม 2564 ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวรายงานในพิธีเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบตัดเย็บผ้าไทยร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง จังหวัดบึงกาฬ ปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรม the one อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยพิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากนายนฤชา โฆษาศิวิไล รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อม นายวิสูตร ดวงสิมา วัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ทั้งข้าราชการและแขกผู้มีเกียรติในจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณหิรัญกฤษฏ์ ภัทรบริบูรณ์กุล และ คุณเปรมศักดิ์ ช่วยพิทักษ์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผ้าพื้นเมือง ในท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมการอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มชาติพันธุ์ ในจังหวัดบึงกาฬเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ ที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองในชุมชนของตนเองให้เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

แชร์