คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021” ถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 “เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ” Chiang Rai City of Art & Artists

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สมาคมขัวศิลปะ และเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย จัดพิธีเปิดเทศกาลศิลปะร่วมสมัย “Chiang Rai Art Festival 2021” ถนนศิลปะ ครั้งที่ 2 “เชียงรายเมืองศิลปิน ถิ่นศิลปะ” Chiang Rai City of Art & Artists โดยมีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเครือข่ายศิลปะร่วมสมัย โดยกิจกรรมฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ (จังหวัดเชียงราย) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 31 มีนาคม 2564 ณ ขัวศิลปะเชียงราย ประกอบด้วยกิจกรรม Street Art ข่วงวัฒนธรรม กาดหมั้วครัวศิลป์ การสาธิตและจำหน่ายผลงานศิลปะ นิทรรศการ การเสวนา และการแสดงแฟชั่นโชว์ร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ลุ่มน้ำโขงจังหวัดเชียงราย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย

แชร์