Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community)”

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม (Sustainable and Cultural Community)” และจัดเสวนาวิชาการหัวข้อ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” พร้อมเปิดตัวทีมผู้แข่งขันที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบแรก 30 ทีม โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ สถานีวิทยุแห่งจุฬาฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงวัฒนธรรม โครงการประกวดนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่มการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ“ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม” เปิดโอกาสให้แก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนและยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ซึ่งโครงการฯเปิดรับสมัครนักเรียน นิสิตและนักศึกษาอายุไม่เกิน 25 ปี เข้าร่วมกิจกรรม ทีมละไม่เกิน 3 คน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2565 มีผู้สมัคร 169 ทีม และมีทีมผ่านการคัดเลือก รอบแรก 30 ทีม เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรมโครงการฯและนำเสนอนโยบายทางเลือกและแนวคิดริเริ่ม การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการฯมีกิจกรรม อาทิ การเสวนาทางวิชาการ การบรรยายพิเศษหัวข้อต่างๆ เช่น ประวัติศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย การสร้างแบรนด์ กิจกรรมการออกแบบแนวคิดริเริ่มและนวัตกรรมด้านชุมชนยั่งยืน ทั้งนี้ จะมีพิธีปิดและมอบรางวัลในเดือนกรกฎาคม 2565 ประกอบด้วยเกียรติบัตรและเงินรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศได้รับ 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับ 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับ 10,000 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้รับรางวัลละ 5,000 บาท โดยผู้สนใจติดตามกิจกรรมโครงการฯได้ที่เฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม เฟซบุ๊ก“เรื่องสิ่งแวดล้อม เรื่องของเรา” เฟซบุ๊กคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และ [email protected]

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ