พิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์และพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ณ Art For All Village ถนนประชาร่วมใจ 31 เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น. นางยุพา ทวีวัฒนกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ โดยมี นางสาว สมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์)รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุนเป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย​ ร่วมพิธีเปิดและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเป็นผู้สนับสนุนการดำเนินโครงการฯ ณ Art For All Village ถนนประชาร่วมใจ 31 ​เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

แชร์