คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรม สวมหน้ากาก ยลงานศิลป์ เช็คอินริมโขง “Mask Festival 2022” โดยมี นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพชรรัตน์ สายทอง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวณัณธิญาจ์ มังคละคีรี วัฒนธรรมจังหวัดเลย วัฒนธรรมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๖ จังหวัด เครือข่ายศิลปินร่วมสมัย นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน ณ ลานวัฒนธรรมริมแม่น้ำโขง ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

แชร์