Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมฉลอง 113 ปี จังหวัดเลย

วันเสารฺที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๐ น.
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง เฉลิมฉลอง ๑๑๓ ปี จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายสมเกียรติ พันธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ดร. วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย น.ส.ปวีณสุดา ดรูอิ้น (ฟ้าใส) Top๕ Miss Universe ๒๐๑๙ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนชาวไทยและสปป.ลาว เข้าร่วม ณ บริเวณหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย ทั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวัฒนธรรมผ้าร่วมสมัย หน้ากากผีตาโขนร่วมสมัย การจำหน่ายผลงานศิลปะร่วมสมัยและผ้าจากผู้ประกอบการชาวไทย และชาวสปป.ลาว

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ