คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิดโครงการ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสี่แควและมหกรรมลิเก

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรมเมืองสี่แควและมหกรรมลิเก ซึ่งมีนายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐ นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนร่วมในพิธี โดยมีกลุ่มแผนงาน จากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก สนับสนุนข้อมูลในการลงพื้นที่ตรวจราชการและการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดนครสวรรค์ และทางสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้จัดกิจกรรมสาธิตงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาทิ การวาดภาพเหมือน วาดภาพล้อเลียน การสเก็ตช์ภาพบุคคล/สถานที่ โดยศิลปินเครือข่ายของสำนักงานฯ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ นำทีมโดย อาจารย์เสนีย์ แช่มเดช อาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก อาจารย์บัญชา ทัศมาลี อาจารย์อดิเรก นิ่มเซียน และอาจารย์วีรยุทธ ศรีเกษร ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2561 ณ ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม ตลาดต้นน้ำเจ้าพระยา

แชร์