คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิด การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย สายสัมพันธ์ไทย-ลาว

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดวงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัย สายสัมพันธ์ไทย-ลาว (รอบคัดเลือก) ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยวงดนตรีพื้นเมืองร่วมสมัยที่ได้รับคัดเลือก จะเข้าประกวดรอบตัดสิน ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ต่อไป

แชร์