คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิด การประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ลาว-ไทย สวมใส่สบาย

วันจันทร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นเมือง ลาว-ไทย สวมใส่สบาย (รอบคัดเลือก) ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย โดยคัดเลือกจากผลงานทั้งหมดจำนวนกว่า ๕๐ ชุด เหลือเพียง ๓๐ ชุด ซึ่งชุดพื้นเมืองที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในการประกวดรอบตัดสิน ซึ่งจะจัดขึ้นวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ในงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ณ จังหวัดหนองคาย ต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ