คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิด กิจกรรมการอบรม แบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้มอบหมายให้ นางสาวนาถนิศา สุขจิตต์ ที่ปรึกษาด้านส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด กิจกรรมการอบรม แบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ภายใต้โครงการเทศกาลศิลปะร่วมสมัยลุ่มแม่น้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรม U Home Hotel ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งกิจกรรมอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติ นายพัชรพรรณพงศ์ กินาวงค์ (ดีไซเนอร์ พัชรแบรนด์) เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในการออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ จากผ้าพื้นเมือง ในท้องถิ่นจังหวัดนครพนม โดยการกิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 2 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และได้รับความสนใจจากหลายๆชุมชนในจังหวัดนครพนมเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ไปพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมืองในชุมชนของตนเองให้เพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนต่อไป

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ