คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่” (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

วันที่ 13 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น.

นายโกวิท ผกามาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่” (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) พร้อมด้วยนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นายปีเตอร์ ไมอ๊อกชิ นักแสดง พิธีกรชื่อดังผู้ดำเนินรายการ และทีมเยาวชนจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการจำนวน 43 ทีม ณ ห้องออดิทอเรียม หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สำหรับโครงการพัฒนาศักยภาพนักออกแบบรุ่นใหม่ (ชนช้างกราฟิกปีที่ 6) ในปีนี้มีทีมเยาวชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 43 ทีม โดยคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการพิจารณาคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบตามหลักเกณฑ์จำนวน 5 ทีม เพื่อลงพื้นสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบร่วมกับตัวแทนชุมชนทั้ง 5 แห่งในจังหวัดนครราชสีมา โดยในปีนี้ทีมชนะเลิศทุกทีม จะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมโล่เกียรติยศเป็นรางวัล

แชร์