คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 11 เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย”

วันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมพิธีแถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ ๑ และระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑

เครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ “วิถีศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย” ณ ห้องประชุมพระเทพสุเมธี อาคารเรียนรวมและศูนย์วัฒนธรรม ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในการนี้ได้นำผลิตภัณฑ์จากโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเข้าร่วมแสดงในการแถลงข่าวฯ

โดยงานประชุมวิชาการฯ ดังกล่าว มีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ซึ่งในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต่อไป

แชร์