คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition)

วันจันทร์ที่ 17กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย (Contemporary Fashion Competition) ซึ่งเป็นการประกวดแข่งขันออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายที่ทำมาจากผ้าไทย ภายใต้แนวคิด “ผ้าไทยใส่สบาย” เพื่อให้ความสำคัญต่อการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา นักออกแบบเครื่องแต่งกาย และประชาชนทั่วไป นำผ้าไทยอันเป็นทุนทางวัฒนธรรม มาใช้เป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน ชิงเงินรางวัลรวม 160,000 บาท โดยได้รับเกียรติจากแฟชั่นดีไซน์เนอร์ผู้มีชื่อเสียงร่วมเป็นกรรมการตัดสิน อาทิ หิรัญกฤษฎิ์ ภัทรบริบูรณ์ บัญชา ชูดวง ชิร ภู่กาญจน์, พร้อมทั้งร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยภาคีเครือขาย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเผยแพร่กิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สาขาการออกแบบเครื่องแต่งกาย เป็นระยะเวลา 1 ปี
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงการฯ ติดต่อส่งแฟ้มผลงานได้ที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม www.ocac.go.th หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร 02 3753 209 ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2563

แชร์