คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์และดนตรีไทย สมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน กรมส่งเสริมวัฒนธรรมโดยมีนายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นประธาน และก่อนพิธีไหว้ครู นายปรารพ เหล่าวานิช อุปนายกสมาคมศิลปะเพื่อเยาวชน เป็นประธานทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ครู อาจารย์และผู้มีคุณูปการต่อสมาคมฯ ที่ล่วงลับไปแล้ว และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยมีนางรพีพร คล่องธนาคม เลขานุการกรมผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมพร้อมแขกผู้มีเกียรติ ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์