ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ภาพบรรยากาศการจัดงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสานสัมพันธ์สายใยสองแผ่นดิน ณ จังหวัดสระแก้ว

แชร์