ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด (Live stream) #รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” นำเสนอตอน สร้างตัวตนแบรนด์ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้ภาพ

ภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสด (Live stream) #รายการ “เพลินศิลป์ร่วมสมัย” นำเสนอตอน สร้างตัวตนแบรนด์ดึงดูดกลุ่มเป้าหมายด้วยการใช้ภาพ

1.อาจารย์สุวพัชร โสวภาค อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

2.นายชยพล บุญเรือง(รองแชมป์อันดับ3 รายการขนช้างกราฟิก ปี 6)

3.นางสาวศิริลักษณ์ ชูช่วงไชย

(รองแชมป์อันดับ 2 รายการชนช้างกราฟิก ปี 6) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมอบรมความรู้ศิลปะร่วมสมัย ด้านการออกแบบ จากนักออกแบบอาชีพ พร้อมด้วยนักออกแบบรุ่นใหม่รายการชนช้างกราฟิก ปี 6 ซึ่งจะนำประสบการณ์การลงพื้นที่ และพัฒนาต่อยอดด้านการออกแบบเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับชุมชน มาถ่ายทอดแก่ผู้ที่สนใจงานด้านการออกแบบ ให้สามารถนำไปพัฒนา สร้างสรรค์ผลงานการออกกับธุรกิจของตนเอง หรือสร้างอาชีพและรายได้เสริมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

สามารถรับชมได้ทาง https://www.facebook.com/OfficeOfContemporaryArtAndCulture/

แชร์