คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทปเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ คำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น.
ภาพบรรยากาศการบันทึกเทปเพื่อจัดทำวีดีทัศน์ คำอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน พุทธศักราช 2562 โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาไทย ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

แชร์