ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ 3

ภาพบรรยากาศงานเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สยามสแควร์ ซอย ๕ และชั้น๒ สยามสแควร์วัน

แชร์