ภาพบรรยากาศเยี่ยมชมการจัดงานวันแรก 146 ปี กระบี่เมืองศิลปะ

เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐ น.
พันตำรวจโท หม่อมหลวงกิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วย นางสาววรรณสิริ โมรากุล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และ นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร วัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ เยี่ยมชมการจัดงานวันแรกประกอบด้วยกิจกรรม ณ ถนนอุตรกิจ ตั้งแต่ลานปูดำ จนถึงประติมากรรมไม้มะหาด และตำบลคลองประสงค์
โดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ Street Art การสาธิตและจำหน่ายสินค้าด้านศิลปะ แฟนตาซีสมัยใหม่ ศิลปะการสื่อสาร ศิลปะการจัดวาง และการวาดภาพสามมิติบนถนน การแสดงนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยจากศิลปินที่มีชื่อเสียงของกระบี่และศิลปินอันดามัน การอบรมสร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ เวทีใหญ่ ตลอดการจัดงาน

แชร์