ภาพบรรยากาศในงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 16 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศไทยเปิดตลาดน้ำร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล

นายกฤษศญพงษ์ ศิริ  ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ในงานนิทรรศการสถาปัตยกรรมนานาชาติ เวนิสเบียนนาเล่ ครั้งที่ 16 ณ เมืองเวนิส สาธารณรัฐอิตาลี ประเทศไทยเปิดตลาดน้ำร่วมสมัยวิถีไทยสู่สากล ระหว่างวันที่ 25-27 พ.ค. เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่านกิจกรรมและการแสดง อาทิ การแสดงชุดหนุมานเกี้ยวมัจฉา  การเดินแบบผ้าไทยร่วมสมัย  สาธิตศิลปะการต่อสู้มวยไทย การทำอาหารไทย การนวดแผนไทย และการบรรเลงเพลงไทย #สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย #ocac

แชร์