คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

มหาวิทยาลัยกรุงเทพและคณะอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อนำเสนอโครงการละครเวทีเรื่อง

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น.
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นำโดยอาจารย์สุเมธ ป้อมป้องภัย และคณะอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปะการแสดง เข้าพบ นายอิทธิพล คุณปลื้ม ถนนสายอัสดง และหารือประเด็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามนโยบาย Thailand 4.0 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเข้าร่วมการประชุม ณ หอสมุดแห่งชาติ

แชร์