รมต.วธ. ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเยี่ยมชมต้นเซียงหรือต้นผึ้งยักษ์ ที่อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นไม้ใหญ่ รุกขมรดกของแผ่นดิน

แชร์

Share on facebook
Share on twitter

ภาพกิจกรรมอื่นๆ