คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรายชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ โดยมี นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายสำรวย นักการเรียน รองอธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม ชั้น ๖ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม และผ่านระบบ (Zoom Meeting)

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว เป็นการกลั่นกรองรายชื่อ ประวัติ และผลงานของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ของส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แชร์