คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ครบรอบ ๒๒ ปี

วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้ นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แทนร่วมแสดงความยินดีกับนายปิยวิทย์ ดำรงสัตย์ กรรมการผู้จัดการ คมชัดลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา หนังสือพิมพ์คมชัดลึก ครบรอบ ๒๒ ปี โดยมี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางกาญจนา ตุ้มกลีบ ผู้อำนวยการสถาบันศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายธนพล พรมสุวงษ์ เลขานุการกรมการศาสนา นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) กรมศิลปากร นางสาวลิปิการ์ กำลังชัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายบุญสืบ ขลิบเพ็ง ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ อาคารอินเตอร์ลิงค์ เขตบางนา กรุงเทพฯ

แชร์