คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานคณะทำงานเตรียมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมาย นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานคณะทำงานเตรียมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ