คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและรายการข่าวสามมิติ เดินทางเยี่ยมชมนิทรรศการ Echigo-Tsumari Art Triennale 2018

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวศิริพรรณ ทองเจิม รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และคณะ พร้อมทั้งทีมสื่อมวลชนจากรายการข่าวสามมิติ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ ที่จัดอยู่ในพื้นที่งาน Echigo-Tsumari Art Triennale 2018
โดยมี Mr. Yasunari Kumagai ผู้แทนคณะจัดงานฯ เป็นมัคคุเทศน์นำชม อาทิ
– งานของศิลปินชาวจีน MAD Architect ซึ่งจัดแสดงอยู่ในเขตอุทยาน Kiyotsu National Park โดยงานชิ้นนี้ติดตั้งเอาไว้ที่ปลายทางออกอุโมงค์ทางเดินระยะทาง ๑ กิโลเมตร ซึ่งเดิมเป็นเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเท่าใดนัก แต่หลังจากที่งานชิ้นนี้เปิดแสดงทำให้มีนักท่องเที่ยวมาเยือนอุทยานแห่งนี้มากขึ้นกว่า ๑๐ เท่า
– “Shedding House” ซึ่งเป็นงานถาวรที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ๒๐๐๖ เมื่อสมัยงาน Echigo-Tsumari Art Triennale ครั้งที่ ๓ โดยบ้านหลังนี้ ถือเป็นหนึ่งในผลงานที่ทำให้ Echigo-Tsumari Art Triennale เป็นงานที่คนรู้จักมากที่สุดงานหนึ่ง
– Matsudai Nohbutai Art Field ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดงขนาดใหญ่ กินอาณาเขตกว้างขวาง โดยผู้ชมสามารถเช่ารถจักรยาน หรือเดินไปชมผลงานที่จัดแสดงอยู่ตามจุดต่างๆ บนภูเขา โดยด้านล่างจะมีพิพิธภัณฑ์ Museum of Agrarian Culture in Snowland ซึ่งใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานของศิลปินชาติต่างๆ โดยมีทั้งที่เป็นนิทรรศการภายในอาคาร และนอกอาคาร โดยชิ้นที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดชิ้นหนึ่งคือ ผลงาน “Tsumari in Bloom” ของศิลปินชาวญี่ปุ่น Yayoi Kusama
รวมทั้งการบริหารจัดการด้าน Information Center ที่เน้นความเรียบง่ายเข้ากับบริบทชุมชน การบริการการเข้าถึง และการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยให้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนเข้ามาร่วมจำหน่ายในงานเพื่อสร้างสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น ในตอนเย็นวันเดียวกัน คณะจากสศร. นำโดยท่านรองผอ.สศร. ได้เข้าร่วมงาน Asia Art Forum 2018 in Echigo-Tsumari ซึ่งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลศิลปะร่วมสมัยในเอเชีย โดยมีผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะ และผู้แทนจากหน่วยงาน/องค์กรด้านศิลปะชั้นนำในเอเชียเข้าร่วมกว่า ๖๐ คน อาทิ Tokyo University of Arts – Japan, Art Promotion Office – Hong Kong, Hong Kong Art Center – Hong Kong, Institute of Historical Resources Management – Taiwan และ Jim Thompson Art Center – Thailand
ในโอกาสนี้ นายวิภาช ภูริชานนท์ ผู้ช่วยภัณฑารักษ์โครงการ Thailand Biennale, Krabi 2018 ได้ร่วมนำเสนองาน Thailand Biennale ด้วย ซึ่งผู้ร่วมงานได้แสดงความสนใจเป็นอย่างมากกับงานที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยงานนี้

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ