คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมเปิดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ สุดยิ่งใหญ่ตระการตา ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางวันทนีย์ วัฒนะ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศ คณะกรรมการจัดงานฯ ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน ข้าราชการ ศิลปินนักร้อง แขกผู้มีเกียรติ เครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

โดยในพิธีเปิดงาน มีการแสดงชุดสักการะเทวราชามหามงคล หลังจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหาร เยี่ยมชมการแสดงสวนแสงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลาดย้อนยุค ตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลาดอาหารไทย อาหารถิ่นและชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครในยามค่ำคืน (Night Museum) กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ ดังนี้

– วันที่ ๑๙ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร

– วันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีและพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ในราชวงศ์จักรี ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งที่ได้ทรงนำพาประเทศชาติให้เจริญเป็นปึกแผ่นมั่นคง ทรงทำนุบำรุงศาสนา สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้เจริญรุ่งเรืองสืบมาจนปัจจุบัน และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและทุนทางวัฒนธรรมที่สามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้สู่ประชาชนและชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ภายในงานมีกิจกรรม เช่น ซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จบูรพกษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ นิทรรศการและการเสวนาวิชาการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เช่น การขับร้องบทเพลงรัตนโกสินทร์ การแสดงโขน เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามราชสุริยวงศ์ การแสดงพื้นบ้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โปงลาง การแสดงพื้นบ้านภาคกลาง ลิเก เรื่อง วีรบุรุษแห่งสยาม ตลาดย้อนยุค กรุงรัตนโกสินทร์ ตลาดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ตลาดอาหารไทย อาหารถิ่น กิจกรรมวัดพัฒนาประชาคม ไหว้พระรับพรย้อนวันวาน สารพันอาหารย่านกะดีจีน – คลองสาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ๕ แห่ง ที่เข้าร่วมจัดงานใต้ร่มพระบารมี ๒๔๒ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เปิดให้ประชาชนเข้าชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ ๑.พิพิธภัณฑ์ศาลาว่าการกลาโหม ๒.พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ๓.พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ ๔.พิพิธบางลำพู และ ๕.มิวเซียมสยาม

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ