คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ในการประชุมสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมี ดร.วิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและพนักงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 กระทรวงวัฒนธรรม

แชร์