คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดง แสง เสียง และสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ ๒๔๐ ปี” ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมชมการแสดง แสง เสียง และสื่อผสมจินตนฤมิต ชุด “ใต้ร่มฉัตรนฤบดินทร์ รัตนโกสินทร์ ๒๔๐ ปี” ในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนเข้าร่วมงาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

แชร์