รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม นั่งรถรางเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยได้ร่วมชมมหรสพสมโภช การแสดงชุดศิลป์ไทย ชุด “ระบำโบราณคดี” “ระบำสี่ภาค” และการแสดงโขน “ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์”

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรม นั่งรถรางเยี่ยมชมบรรยากาศการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยได้ร่วมชมมหรสพสมโภช การแสดงชุดศิลป์ไทย ชุด “ระบำโบราณคดี” “ระบำสี่ภาค” และการแสดงโขน “ชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดขึ้นเนื่องในงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๐ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” และ สวนสันติชัยปราการ มีการทำปักชุดโขนละคร โดย บ้านนราศิลป์ ออกบูธอาหารไทย การสาธิตทางวัฒนธรรมศิลป์สร้างอาชีพ การแสดงเพลงพื้นบ้านลำตัดได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าชมการแสดงเป็นจำนวนมาก โดยเปิดให้คนไทยเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ ๒๐- ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์

แชร์