รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “หุ่นกระติบ งึดอีหลี ยลวิถี ของดีอีสาน” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ จังหวัด มหาสารคาม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม แม่ครูฉวีวรรณ พันธุ ศิลปินแห่งชาติปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สาขาศิลปะการแสดง (หมอลำ) ศิลปินพื้นบ้านอีสาน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัด ๒๐ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประธานมูลนิธิพระบรมธาตุนาดูน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้เยี่ยมชมบูธสาธิตจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ร้านค้าและผลิตภัณฑ์เด่นจากชุมชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด ตลอดจนชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่ ทั้งนี้ งานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ พระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

แชร์