รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”

วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. พระครูอุดมจารุวรรณ เจ้าอาวาสวัดบำเพ็ญเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายทางวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าร่วม ณ วัดบําเพ็ญเหนือ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ เข้าวัดร่วมทำบุญด้วยการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ด้วยอาหารสุขภาพ รักษาศีล และเจริญจิตตภาวนา เติมบุญให้เต็ม เมื่ออิ่มบุญแล้วหิ้วตะกร้าไปอุดหนุนผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชนตลาดน้ำขวัญเรียม เป็นการกระจายเกิดกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนและช่วยลดปริมาณการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกลดโลกร้อน

แชร์