คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ หอศิลป์ตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๘.๐๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ หอศิลป์ตะโกราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา ในโอกาสที่คณะรัฐมนตรีได้กำหนดจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ และติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสื่อมวลชน ให้การต้อนรับ

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กราบไหว้พระพิฆเนศ และเยี่ยมชมบริเวณภายในหอศิลป์ตะโกราย อาคาร ๓๗ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ทั้งนี้ หอศิลป์ตะโกราย ตั้งอยู่ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเครือข่ายศิลปินภาคอีสานด้านทัศนศิลป์ให้ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย โดยนำศิลปวัฒนธรรมของอีสานมาเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน สร้างให้เกิดมูลค่า คุณค่าทางสังคม และเศรษฐกิจ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เกิดพื้นที่การเรียนรู้สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

แชร์