คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เเละเปิดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน ๓” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานบนมณฑป เเละเปิดงาน “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน ๓” ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกรุงเทพมหานคร องค์กรภาคีเครือข่าย และประชาชนเข้าร่วม ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมเวียนเทียนรอบมณฑป ชมนิทรรศการพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุประจำปีเกิด ๑๒ นักษัตร ชมสาธิตการบรรยายธรรม พร้อมเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานจากองค์กรเครือข่ายและผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา การสาธิตและแสดงผลงานผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ลานคนเมืองและวัดสุทัศนเทพวราราม

แชร์