รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยภริยา และนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๖๖ รูป ในงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

แชร์