คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี ๒๔๑ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นางพงษ์สวาท กายอรุณสุทธิ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนหน่วยงานรัฐ เอกชน เครือข่าย ทางวัฒนธรรม ประชาชนและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เนื่องในโอกาส การเฉลิมฉลองการก่อตั้งกรุงเทพมหานครครบ ๒๔๑ ปี

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒธรรมและคณะ ได้ชมการแสดง ชุด ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์ และชุด มนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมประจำถิ่นไทย โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พร้อมเดินชมพิพิธภัณฑ์ยามค่ำคืน (Night Museum) การสาธิตอาหารไทยโบราณ และอาหารชาววัง เยี่ยมชมบรรยากาศตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหาร และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ของเครือข่ายทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครโรงละครแห่งชาติ และใน ๒๐ แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรี รวมถึงสมเด็จพระบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรี ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน เป็นเวลา ๒๔๑ ปี เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระบรมราชวงศ์จักรี ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ และความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย การท่องเที่ยววัฒนธรรม สร้างรายได้และมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

แชร์