รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร

นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เครือข่ายศาสนา และวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่ ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมการศาสนาร่วมกับ วัดสระเกศ และเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สถาบันการศึกษาต่างๆ จัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ ๒ – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมระลึกถึงพระคุณของพระพุทธองค์ โดยกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อาทิ พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร เวียนเทียน

และอัญเชิญผ้าห่มองค์พระบรมบรรพต การสาธิตและสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ กิจกรรมธรรม Talk Walk Rally สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ๙ มงคล ภายในวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จากเครือข่ายศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ การสาธิตและจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากชุมชนคุณธรรมและชุมชนโดยรอบวัดสระเกศ รวมทั้งยังจัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชาในส่วนภูมิภาคอีกด้วย

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องด้วยเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และองค์การสหประชาชาติ อีกทั้งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลกอีกด้วย

แชร์