รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๑๕ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคใต้ “สานศิลป์ แดนดินใต้ เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี

นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศิลปินแห่งชาติ นายควน ทวนยก นางรัจนา พวงประยงค์ นายธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ๑๔ จังหวัดภาคใต้ หน่วยงานในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาวัฒนธรรม ศิลปินพื้นบ้าน เครือข่ายทางวัฒนธรรม นักท่องเที่ยว เยาวชน ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม มวยไทยและโนรา นิทรรศการศิลปะร่วมสมัย การเสวนาทางวิชาการ การจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ภาคใต้ การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย การแสดงทางวัฒนธรรมของ ๑๔ จังหวัดภาคใต้ การแสดงของเด็กและเยาวชน งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในงานดังกล่าว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้ นำกิจกรรมศิลป์สร้างสุขสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความร่วมมือกับศิลปินในพื้นที่ภาคใต้และสถาบันศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี และโรงเรียนสุราษฎร์ธานี นำผลงานศิลปะตกแต่งด้วยแสงไฟมาจัดแสดง พร้อมด้วยกิจกรรม workshop ผ้ามัดย้อม การแสเงนิทรรศการรูปภาพของเครือข่ายศิลปินภาคใต้ 37 ภาพ โดยภายในบูทกิจกรรม ได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะผ้าบาติก และเยี่ยมชมกิจกรรมภายในบูท โดยมีเครือข่ายศิลปินภาคใต้ร่วมต้อนรับกว่า ๒๐ คน

แชร์