คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนการแถลงนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินต่อที่ประชุมรัฐสภา

วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้กำลังใจผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ที่สนับสนุนการแถลงนโยบายการบริหาราชการแผ่นดินต่อที่ประชุมรัฐสภา โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เข้าสนับสนุนการแถลงนโยบายการบริหาราชการแผ่นดินต่อที่ประชุมรัฐสภา ณ ห้องประชุม CA 302 อาคารรัฐสภา

สำหรับการแถลงนโยบายรัฐบาล จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยใช้เวลา ๓๐ ชั่วโมง แบ่งเป็น คณะรัฐมนตรี ๕ ชั่วโมง สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ๕ ชั่วโมง พรรคร่วมรัฐบาล ๕ ชั่วโมง และพรรคร่วมฝ่ายค้าน ๑๕ ชั่วโมง โดยจะประชุมระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ