Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครบรอบ ปีที่ ๑๓ และงาน KM DAY @DCP 2023

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมวัฒนธรรม ครบรอบ ปีที่ ๑๓ และงาน KM DAY @DCP 2023 โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ จินตโสภณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม คณะทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม แขกผู้เกียรติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ เพื่อรำลึกถึงคุณูปการของบุคคลที่ทำคุณประโยชน์ต่อ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแด่บุพการีชน พร้อมทั้งพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

แชร์

ภาพกิจกรรมอื่นๆ