คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิด “เมือง นคร บุรี”

วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม (นครปฐม / นครนายก / ลพบุรี) ภายใต้แนวคิด “เมือง นคร บุรี” โดยมี นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางเกษร กำเหนิดเพ็ชร รองผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ณ Creative Lab ชั้น ๓ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ภายในงานพบกับผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ที่แสดง ถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นจาก ๒๒ อําเภอ ใน ๓ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ลพบุรี และนครปฐม เป็นการนําทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดด้านการออกแบบอัตลักษณ์ของชุมชนในรูปแบบร่วมสมัย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชุมชน เช่น ตราสัญลักษณ์ (logo) ลายต้นแบบ ตัวอย่างการวางกราฟิกลวดลายบน ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โทนสีอําเภอ ชุดอักษร (fonts) ผ้าลายอัตลักษณ์ของแต่ละอําเภอ เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยยังได้เพิ่มตัวอย่างการออกแบบบริการและประสบการณ์ (Service Design) เพื่อเป็นแนวทางในการนําอัตลักษณ์จากทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นไปปรับใช้กับธุรกิจ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการ อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใต้ แนวคิด “เมือง นคร บุรี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ Creative Lab ชั้น ๓ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ กรุงเทพฯ เวลา ๑๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.

แชร์