คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” เสริมสร้างเด็กและเยาวชนให้มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันสื่อด้วยธรรมะ

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๐๐ น. สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเปิดงานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” โดยนายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มอบหมายให้นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีนายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ดร.ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดีกรมการศาสนา ผู้บริหาร นางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมวิจิตร์ศิลป์(ทัศน์ศิลป์) ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เครือข่ายด้านพระพุทธศาสนา แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

ทั้งนี้ งานมหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุข ปีที่ ๒ “สื่อ ธรรม ดี” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่สื่อต่าง ๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ศึกษาและเข้าถึงสื่อพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศและต่างประเทศและสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาระสำคัญเกี่ยวกับสื่อทางพระพุทธศาสนา สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ผลิตสื่อและกลุ่มเป้าหมายในการมุ่งมั่นผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ ซึ่งหลักธรรมของพระพุทธศาสนาสามารถสร้างให้เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทัน และใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมภายในงานมี ๒ รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบที่ ๑ กิจกรรม On Ground Event จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีกิจกรรม เช่น Walk Rally ธรรม..นำจิต สื่อ..นำใจ ซึ่งเป็นการนำชมพระพุทธเทวปฏิมากรพระประธานในพระอุโบสถ ประตูฮก ลก ซิ่ว พระพุทธโลกนาถ พระพุทธไสยาสน์ พระมหาเจดีย์สี่รัชกาล พระวิหารทั้งสี่ทิศ ยักษ์วัดโพธิ์และรูปปั้นฤษีดัดตน ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม การเสวนา “เทศน์ ทอล์ก” หัวข้อ “สุขด้วยธรรม” และหัวข้อ “สื่อ ธรรม ดี” โดยวิทยากรและศิลปินรับเชิญ ผู้มีความรู้ ความเข้าใจและผู้ศึกษาด้านพระพุทธศาสนา อาทิ พระสุธีวชิรปฏิภาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเทพวัชราจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นางสาวอรอุมา เกษตรพืชผล ตัวแทนสื่อสารมวลชน นางสาววนิ อินพุทธ นายเพลิน พรหมแดน ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ดนตรีไทยลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๕๕ นิทรรศการสื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา การแสดงของศิลปินรับเชิญ ได้แก่ อิสร์-อิสรพงศ์ ดอกยอ เต๋า-ภูศิลป์ วารินรักษ์ อีกทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงความรู้ ความสามารถเชิงสร้างสรรค์ทางพุทธศาสนา โดยจัดทำโครงการประกวดคลิปสั้น “หนูได้ธรรม” หัวข้อ “การให้ข้อคิดธรรมะในชีวิตประจำวัน” ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจะนำไปเผยแพร่ในรูปแบบ Virtual Exhibition

รูปแบบที่ ๒ กิจกรรมนิทรรศการเสมือนจริง (Online Event) ในรูปแบบ Virtual Exhibition ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสื่อทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนทั้งในไทยและต่างประเทศ สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่ายและกว้างขวาง ภายใต้แนวคิด “อยู่ที่ไหนก็เข้าถึงธรรมะได้ เพียงปลายนิ้วสัมผัส” รับชมได้ที่ www.มหกรรมพุทธธรรมนำสื่อสร้างสันติสุhttp://xn--22c.com/ เปิดเข้าชมตั้งแต่วันที่ ๑๔ ธันวาคมนี้เป็นต้นไป

แชร์