คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์รวมใจสามัคคี” Cultural Game ครั้งที่ ๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดงาน “วัฒนธรรมสัมพันธ์รวมใจสามัคคี” Cultural Game ครั้งที่ ๑ โดยมี นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช คู่สมรสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายพลภูมิ วิภัตภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นางลาลีวรรณ กาญจนจารี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม นายสุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางยุถิกา อิศรางกูร ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ลานวัฒนธรรมสร้างสุข หอศิลป์แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม ภายในงานมีกิจกรรมแข่งขันกีฬาทั่วไป ได้แก่ ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ เปตองและแชร์บอลในรอบชิงชนะเลิศและกีฬามหาสนุก ได้แก่ ชักกะเย่อ วิ่งผลัด เดินหลายขา วิ่งกระสอบรวมพล แย้งลงรูและการประกวด Mr.&Miss Cultural Relations และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

การจัดงานครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรัก ความสามัคคี สร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม สร้างความผูกพันองค์กรและเสริมสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรแต่ละหน่วยงาน เพื่อร่วมกับขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงวัฒนธรรมให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์