Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือ มอบนโยบายการดำเนินงานแก่ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประชุมหารือผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมในโอกาสเข้าปฏิบัติงานวันแรก โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร และข้าราชการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ ศูนย์ประชุม ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้รับฟังข้อมูลการดำเนินงานที่สำคัญของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมด้วย

แชร์