คลิกที่นี่เพื่อสนทนา Facebook Logo

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๑๙ น. นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวพลอย ธนิกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในการนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรมได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงวัฒนธรรม อาทิ พระพุทธสิริวัฒนธรรโมภาส พระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรม พระสยามเทวาธิราช ศาลตา – ยายประจำกระทรวงวัฒนธรรม ณ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม รวมไปถึงพระพุทธชินราช ศาลพระภูมิ พระพิฆเนศ บรมครู ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และศาลตา – ยาย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยมี นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมให้การต้อนรับ

แชร์